Åkrar och Ängar

Photo: Jörgen AnderssonÅkrarna i denna del av Småland brukades i ensäde, vilket innebär att de aldrig ligger i träda, utan brukar varje år. Grödan på de smala åkertegarna är ungefär samma som på 1700-talet, med korn, råg, havre och lin av gamla sorter. Marken bearbetas med grunt med åder och framförallt kornåkrarna gödslas - gödseln räcker inte till alla åkrar. Avkastningen, liksom inslaget av ogräs, ska svara mot det som var normalt under 1700-talet. Stenar av "mansbörda" som fryser upp läggs på befintliga rösen, medan de större stenarna får ligga kvar i åkrarna.

Photo: Jörgen AnderssonÄngarna sköts som på 1700-talet med rishämtning och fagning under våren, slåtter och lövtäkt under sensommaren och efterbetning under hösten.

Photo: Jörgen Andersson

Utmarken

Photo: Johan SchmitzUnder 1700-talet gick gårdens djur på bete på utmarken från tidig vår till dess att skörden var bärgad på åker och äng. Utmarken var även vedförråd och visst virkesförråd. Gränsen mellan utmark och inägomarken markeras av en kortgärdesgård som av den typ som förr dominerade i denna del av Småland.

Byggnader

Angsladan_i_soder3_0.jpgTvå av gårdens ängslador har byggs upp på ursprungliga platser. De har fått en lokal utformning in i minsta detalj.

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.