Carl von Linné

carlvon_1.jpgCarl von Linné föddes den 23 maj 1707 i Råshult. Vid 18 månaders ålder, 1709 flyttade familjen till prästgården i Stenbrohult, där fadern Nils Linnaeus blev kyrkoherde. I och med detta, så behölls kyrkoherdes tjänsten inom familjen. Carl von Linnés mor, Christina Brodersonias anfader Nicolaus Torgeri Kleen hade blivit kyrkoherde 1643, han efterträddes av svärsonen Petrus Brodersonius 1660, vilken efterträddes av sin son Samuel Brodersonius, Carl von Linnés morfar. Från 1643 till brodern Samuel Linnaeus död 1797 innehade samma släkt kyrkoherdesbefattingen i Stenbrohult.


I Stenbrohult anlägger fadern Nils Linnaeus sin trädgård. Linné skriver 1741 "Trädgården, som min Far, Kyrkoherden Her Nils Linnaeus här anlagt, hade flere slags örter, än någon trädgård i Småland haft, och denne trädgård har med modersmiölken inflammerat min hog med outsläckelig kärlek til örter". 

Carl får en egen liten trädgård att sköta om. "Carls trädgård". Han förmanas av fadern att komma ihåg namnen på växterna annars fick han inte lära sig några nya namn. Detta innebar att Linné under hela livet hade " ett lidelsefullt intresse för namn".

Carl hade fyra syskon, Anna Maria 1710-1785, Sophia Juliana 1714-1771, Samuel 1718-1797, Emerentia 1723-1753

 • 1716 Carl skickas till trivialskolan i Växjö.
 • 1719 Rektorn upptäcker Carls intresse för botanik.
 • Doktor Rothman uppmuntrar Carls botaniska intresse och få honom att läsa medicin.
 • 1724 Carl undervisas i den tidens metoder för klassificering av växter.
 • 1727 Carl reser till Lund för att studera medicin. Rothman förklara för fadern att Carl aldrig skulle kunna bli präst. Men "att Carl skulle blifwa namnkunnig Doctor".
 • 1729 Carl skriver en uppsats om växternas sexualitet.
 • 1731-32 Carl vistas i 3 månader i föräldrahemmet. Han systematisera faderns växter och indelade dem efter sitt senare berömda sexualsystem. Detta resulterar i skriften Adonis Stenbrohultensis och innehåller 220 växter.
 • 1732 Carl inleder sin Lappländska resa.
 • 1733 Carls moder avlider.
 • 1734 Carl gör sin resa till Dalarna.
 • 1735 Carl möter sin blivande hustru Sara Lisa Moraea i Falun.
 • 1735-37 Carl befinner sig utomlands bland annat i England, Tyskland, Holland.
 • 1738 Carl etablerar sig som läkare i Stockholm 
 • 1739 Carl gifter sig med Sara Lisa. De får tillsammans fyra döttrar, Lisa Stina, Lovisa, Sara Stina, Sophia samt sonen Carl d.y.
 • 1741 Carl inleder sin resa till Öland och Gotland.
 • Besöker Stenbrohult och Råshult, beskriver platserna samt berätta om den "kloka qwinnan Ingeborg i Miärhult".
 • Tillträder professorsposten i Uppsala.
 • 1746 Västgötaresan.
 • Stenbrohults prästgård brinner och faderns trädgård förstörs.
 • 1748 Carls fader avlider.
 • 1749 Skånska resan. Carl besöker Sin syster, prästfrun i Virestad pingstdagen. Beskriver ingående värendsdräkten och hur "Bondehustrurna kommo ridandes til kyrkan". 
 • Annandag pingst besöker han Stenbrohult ."Här fant jag foglarna utdödde, boet upbränt och ungarna förskingrade, at jag näppeligen igenkände det rum, der jag sjelf blivit utkläckt".
 • På hemvägen från den Skånska resan stannar han till i Stenbrohult. Det är sista gången han besöker sitt barndomshem och han skriver den 6 augusti: "Blomstren, mina ungdoms leksyskon vid Stenbrohult jämte Möklens stränder, bad jag nu fara väl".
 • 1750 Carl kallar sina studenter för apostlar och sänder ut dem i världen för att söka nya växter.
 • 1761 Carl blir adlad och ändra namnet Linnaeus till von Linné.
 • 1772 Linnés ämbetstid som rektor upphör.
 • 1774 Linné drabbas av en hjärnblödning.
 • 1776-77 Vinter: Linné drabbas av en ny hjärnblödning.
 • 1777 30 december: Linné får en svår attack.
 • 1778 Den 10 januari avlider Linné. Han begravs i Uppsala domkyrka 22 januari. Man fann efter Linnés död en lite lapp, där det stod: "Nostalgica Stenbrohultis" Vilket betyder Hemlängtan till Stenbrohult.

I klassifikationssystemet Systema Naturaee delade han in naturen i tre riken: växter, djur och stenar. Växterna delar han utefter utseende in i 24 klasser. Med sitt latinska namngivningssystem skapade han regler för hur man ska namnge naturens olika arter. Där kallas till exempel människan för Homo sapiens för första gången och ingår tillsammans med aporna i klassen Mammalia, däggdjur. Han namngav 8000 växter och 4000 djurarter samt mineraler. Linné var oerhört nyfiken och hans vilja att inventera, ordna och namnge naturen kom att dominera en hel period av den vetenskapliga historien - den linneanska epoken.

Men Linné var inte bara naturvetare, botanist, zoolog och geolog. Han var även en skicklig läkare, friskvårdare och filosof.

Linné var en oerhört produktiv författare. Totalt skrev han under sitt liv mer än 70 böcker och 300 vetenskapliga avhandlingar. Linné skrev oftast på latin men också på svenska. Många av de latinska avhandlingarna finns i svensk översättning. 

Linnéjubileum 2007

Johans_bilder_099.jpgDen 23 maj 1707 föddes Carl Linnaeus i Råshult i Småland, ungefär en mil norr om det som idag är Älmhults centralort. Här ligger den natursköna Linnébygden, med miljöer och landskap som en gång formade den unge Linné till den han blev. Råshult, Stenbrohult, Möckelsnäs och Taxås är några av de platser som nu förbereder sig för att hylla 300-årsminnet av bygdens världsberömde son. Stora delar av världen var med och firade! Men det var inte bara i Linnébygden blomsterkungen ska firades. Nio regioner i hela Sverige och 20 länder runtom i världen uppmärksammade jubileet. Det handlade bland annat om Linné, naturvetenskap, trädgårdar, lärjungarnas resor i världen och alla de platser i Sverige och utomlands som förknippas med Linné. Med andra ord: det blev ett spännande, intressant och roligt år och vi är stolta över att ha varit med!

Johans_bilder_061.jpgJubileets mål 
Det nationella Linnéjubileet hade två tydliga mål. Det första var att öka intresset för naturvetenskap bland barn och ungdomar. Det andra var att allmänheten ska få en nyanserad bild av Carl von Linné. I Älmhult och Småland lyftes dessutom fram den unge Linné och de platser som kom att betyda så mycket för honom. Födelseplatsen i Råshult, uppväxtåren i Stenbrohult, de botaniska vandringarna på Möckelsnäs och Taxås, tillsammans med skolåren i Karolinerhuset i Växjö. Genom att vandra i Linnés fotspår kan man här komma nära inte bara Carl, utan också den tid då han levde och verkade.


Jubileets ledord
Ledord för hela jubileet var Kreativitet - Nyfikenhet - Vetenskap. Det la grunden för och prägla firandet. Att Småland av ledorden tilldelats kreativitet som en symbol för vår del av jubileet, tar vi som en komplimang. Att smålänningar är kreativa visade redan Carl von Linné. Vi fick också visa världen vad detta betyder!

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.