Linnés Råshult söker arrendatorer

bildspel_2.jpgLinnés Råshult ligger strax norr om Älmhult och här föddes Carl von Linné 1707. Hans intresse för växter och natur uppkom på denna plats och vi kan ännu uppleva det genuina kulturlandskapet från 1700-talet. Mark och ängar sköts så att resultatet blir ett 1700-talslandskap.

 

Nu är det dags för våra arrendatorer att efter 30 år i Råshult lämna över ansvaret till nya eldsjälar. Vi söker ett par, en familj eller en ensam drivande kraft som vill bo och verka i ett unikt landskap. Vi efterfrågar bred kunskap om ängsskötsel och dess flora samt 1700-talets åker- och ängsbruk.

 

Ni kommer att arbeta i en offentlig miljö dit människor kommer för att uppleva och lära sig om det unika 1700-talslandskapet. Detta innebär att ni kommer få många frågor och behöver därför tycka om att berätta om arbetet och ha stor kunskap om kulturlandskapet. Det ingår även deltagande i programverksamhet som rör kulturreservatet och trädgårdarna samt tillsyns- och vaktmästaruppgifter.

 

Ert ansvar utgår från Länsstyrelsens skötselplan för kulturreservatet som är indelad i olika skötselområden. Jordbruk, djurhållning, trädgårdar och underhåll av byggnader är några av delarna.

 

Linnés Råshult drivs som en stiftelse där styrelsen är utsedd av stiftarna Växjö stift och Älmhults kommun. Länsstyrelsen är både förvaltare av kulturreservatet och tillsynsmyndighet. Det finns också ett samarbete med Hembygdsföreningen Linné och Linnéuniversitetet.

 

Stiftelsens mål för Linnés Råshult är att behålla den ålderdomliga prägeln och vårda minnet av Carl von Linnés arbete. Detta mål delar vi med er som arrendatorer. Samarbetet mellan stiftelsen, er och Länsstyrelsen är av stor betydelse för att kunna

utveckla verksamheteten.

 

Detta är ett unikt tillfälle - hör av er för att få mer information kring hur stiftelsen tänker kring avtal och liknande och besök vår hemsida för mer information. Vi är öppna för diskussion gällande upplägget av uppdraget.

Intresseanmälan skickas senast 31 augusti skriftligt till linnesrashult@almhult.se eller

Stiftelsen Linnés Råshult, Råshult 78, 343 71 Diö. Bifoga personligt brev, cv samt referenser.

 

Intervjuer kommer att ske i september och målet är att ha ett avtal klart innan vintern.

 

För mer information:

Länsstyrelsens skötselplan 

Information om kulturreservatet: Länsantikvarie Heidi Vassi, Länsstyrelsen i Kronobergs län, telefon: 010-223 70 00

Nuvarande arrendatorer:

Lena och Michael Michaelsson Kontaktuppgifter: michaelssonrashult@gmail.com, telefon: 070-821 04 72

Stiftelsens ordförande: Eva Ballovarre, kontaktuppgifter: eva-marie.ballovarre@almhult.se, telefon: 070-3035970

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.